bk-logo-2023

SLÄP – BE KÖRKORT, B96
Släputbildning för körkort B, utökad B behörighet (B96) och BE
körkort
 
Skilj på hur stort släp du får köra på din körkortsbehörighet och hur tungt släp din bil
får/klarar av att dra
Olika körkortsbehörigheter
B      – bilen och släpets totalvikter får inte överstiga 3500kg
B96 – bilen och släpets totalvikter får inte överstiga 4250kg
BE –   bilen och släpets totalvikter får inte överstiga 7000kg
Du kan läsa mer om vad som gäller för respektive körkortsbehörighet, B personbil, B
utökad (B96) och BE körkort på Transportstyrelsens websida.
 
Vad din bil får/klarar av att dra
Med hjälp av släpvagnskalkylatorn som du hittar på Transportstyrelsens hemsida kan du
se om din bil får dra ett vist släp
 
Om du klarar dig med ett B körkort men…
Vi hjälper även dig som har ett B körkort men saknar kunskap och färdighet i att köra,
manövrera, lasta eller vad som i övrigt upplevs svårt.

Kontakta oss